• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

17.01.2015 - Organik Tarım Destekleme Başvuru Başladı.

Organik Tarım Destekleme Başvurusu Başladı

Organik tarım yöntemleri ile üretim yapan üreticiler için Destekleme Başvuruları Başladı;

Organik Tarım Desteklemelerinden, Bitkisel Üretimde yalnızca "Geçiş 2", "Geçiş 3" ve "Organik" Statülerinde yer alan üretim alanları yararlanabilecektir.

Desteklemeden yararlanmak üzere başvurulan arazilerin; 

2014 ve 2015 yılı ÇKS kayıtlarının yaptırılmış olması;

Arazinin 15.05.2015 tarihinde halen Organik Tarım Bilgi Sisteminde (OTBİS) kayıtlı olması;

Organik tarım yapılan arazinin, 1 yıldan uzun süre nadasa bırakılmamış olması ve üzerinde tarımsal faaliyetin sürdürülüyor olması gerekmektedir.

Destekleme Ödemesi Miktarı;

Meyve ve Sebze Üretimi Yapan Üreticiler için; Dekara 70 TL

Tarla Bitkileri ile yem bitkileri, orman bitkisi niteliğindeki kültür bitkilerin üretimi yapan üreticiler için; Dekara 10 TL 

Organik tarım yöntemleri ile üretim yapan çiftçilerin desteklemeden yararlanabilmeleri için 12.01.2015 tarihinden 27.03.2015 günü mesai saati bitimine kadar İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

Başvuranların Başvuru Dilekçesi ve ÇKS belgeleri hazır olmalıdır. 
Düzeltme gereken durumlarda, düzeltme belgesi askı süresi sonuna kadar başvurulan İl veya İlçe Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
EKLER
  • Ek-1:  Başvuru Dilekçesi
  • ÇKS Belgesi (2014 yılına ait) 
  • Ek-2: Düzeltme  Belgesi (OTBİS Kayıtlarında hata olan üreticiler üretimlerini denetleyen Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşundan alacaktır )
  • ​Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/45nolu Tebliğ )

Bilgi İçin:

http://izmir.tarim.gov.tr/Duyuru/93/Organik-Tarim-Destekleme-Basvurusu-Basladi