• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Kompostlama-İçermeyen Teknoloji Avantajları

Çevre Koruma ve Tarımda Kompostlama-İçermeyen Teknoloji Kullanmanın Avantajları

1. Çevre Korumada Kompostlama-içermeyen Teknoloji Avantajları:

● Hızlı tedavi : Zaman paradır, hızlı işlem süresi (3 ila 24 saat), daha az enerji tüketimi ve ekonomi için son derece verimli bir süreçtir.

● Yer ihtiyacı : Yüksek verimli cihazlar ile yerden tasarruf (atık 3000l için 1800 metre kare).

● İkincil Kirlilik Yaratmama : Tedavi sürecinde atıksu ve olumsuz koku veya tehlikeleri gibi ikincil kirlilik yaratmaz.

● Sorunlu tedavi yöntemlerini Azaltma : Düzenli depolama, yakma ve geleneksel kompostlama yöntemlerini azaltır.

● Organik atıkların yeniden kullanımı: Son ürün organik gübre veya hayvan yemi olarak ayrılmaktadır.

2. Tarımda Kompostlama-içermeyen Teknoloji Avantajları:

● Nihai ürün, toprak verimliliğine ek olarak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştirir toprağı besleyici bir üründür.

● Bitki besin Malzemeleri ve bitkisel üretim artar.

● Kimyasal gübre girdilerini azaltır.

● Ürün, hayvan yemi ve hayvan yemi katkı maddesi olarak olarak kullanılabilir.

● Genel üretim maliyetini azaltır.