• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Sıvı Tip Arıtma Sistemi

Sıvı tipi arıtma sisteminin amacı, katı atık bertaraf ve arıtma sistemi biraz farklıdır. Bu sistem, organik tarım için uygun olan organik sıvı gübre üretmek üzere tasarlanmıştır. Sıvı tipi arıtma sistemi yüksek sıcaklık koşullarında çalışır ve böylece patojen azaltır. Bu sistemin son ürünü sağlık standartlarını karşılar ve çevre uygulamaları için güvenlidir. Bununla birlikte, bu tedavi yöntemi ile üretilen son sıvı ürün emniyetli paketleme gerektirir ve ağır paketler taşıma maliyetini arttırdığı için toplam üretim maliyetini artmaktadır. Bu tedavi sistemi, büyük ölçekli tarım ve ürün kalitesini artırmak ve pazar hakimiyeti elde etmek için özel gübre üreten kişisel kullanıcılar (kendi kendine çiftçilik) için daha uygundur. 

Uygulama: çevre sorunları ve toprak sorunlarını çözmek için Devlet eliyle projeler; özel organik çiftlikler, gübre işleme ve imalat sanayi.

Örneğin: toprak arıtma, büyük çiftlikler, ağaçlandırma, gübre fabrikaları vs.