• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Karbon Salınımı Sorunları

Tedavi Yöntemlerinin Karbon Serbest Bırakma Sorunları

1. Tedavi Sürecinde Karbon Serbest Kalması

Geleneksel kompost ve hızlı fermantasyon yöntemlerinde, mikroplar ile organik maddelerin ayrıştırması esnasında; karbon dioksit (CO2) ve metan (CH4) açığa çıkar. Bu şekilde organik karbonun kaybı büyük olur (yaklaşık% 50 ~% 60). Karbondioksit ve metanın, küresel ısınmanın en önemli faktörleri olduğu kanıtlanmıştır, özellikle metandan kaynaklanan sera etkisi, karbon dioksite göre 300 kat daha fazladır.

2. Çevremize Gizli Maliyeti

Aşağıdaki formülden; geleneksel kompost yöntemleri ile 1 top organik atık işleme sırasında 0,73 ton (Formül 1) olarak karbon dioksit salınım miktarını hesaplayabiliriz. Karbon Ticaret Piyasası fiyatlarında göre; karbonun ortalama maliyeti ABD $ 15' tir.

Avrupa İklim Değişimi 2008 den Veri :

http://barchart.com/detailedquote/futures/CQH09

Yani, organik atık tedavisinde geleneksel kompost kullanırken, bunun sonucu olarak karbon dioksit kirlenme maliyeti , tedavi edilen atıkların ton başına yaklaşık USD 10 $. dır.

1 ton Organik Atık x % 40 (katı maddenin ağırlığı) x % 50 (işlemde karbon kaybı) = 0.73 ton (Formül I)

"W", karbon dioksit ve karbon molekül ağırlığı oranına eşittir, ki bu yaklaşık 3,67 dir.

3. Organik Madde Kaybı

Organik atık geleneksel kompost, mekanik kompost, hızlı fermantasyon, Biyogaz, çöp ile tedavi edilmesi veya tedavi etmeden çöpe atılması durumları da tüm mikropların ayrışma sürecine dayanır. Ve doğal olarak ayrışma sürecinde karbondioksit ve metan büyük bir miktardan serbest kalır. Bitmiş gazlar sadece Sera Etkisini artırmaz, aynı zamanda, organik madde kaybına neden olarak toprakta organik içeriğini azaltabilir.