• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Katı Tip Arıtma Sistemi

Katı atık bertaraf ve arıtma sistemi: Çeşitli kapasitelerde 3 model

A. Standart model B. Ticari model C. Ekonomik model

(A) Standart model: SUN-1500L, SUN-3000l ve SUN-5000L

SUN-1500L: Fonksiyon, Süreç ve Operasyon

Tedavi edilebilir organik atık çeşitleri : yemek atıkları, sebze ve meyve atıkları, kümes atıkları, domuzluk atıklar, balık atıkları, fermente atıklar, küspe, çamur vs.

Tedavi Kapasitesi : 1500 litre

Tedavi Süresi : 3 ~ 8 saat

SUN-1500L Sistemin Tedavi Süreci

1. Hammadde Besleme ünitesi

Bir U-tip helezon taşıyıcı cihaz, öğütücü (shattering) cihaza hammadde taşımak için kullanılır.

2. Öğütücü (shattering) sistemi

Kemikler, kabuklular, ağaç dalları, samanlar, çimenler ve diğer sert organik bileşenler yüksek verimli bir öğütücü sistem tarafından doğrudan paramparça edilir. Sert Organik maddeler için bir ön-muamele ya da sıralama  gerekli değildir. Öğütme işlemi esnasında, organik atıkların bulamaç haline gelmesi için su veya nem ilavesi de gerekmez.

3. Taşıma Sistemi

Bu sistem fermentasyonu sağlayacak, çürütme işlemini yapacak olan reaktör sisteme bulamaç halindeki atıkları  ulaştırmaktadır.

4. Reaktör  Sistemi

Bulamaç fermentasyonu ve çürümeyi sağlayacak  sistemin içine taşınır. İşlem süresini kısaltmak için kompostlama-içermeyen mikrobiyolojik ayrıştırıcı enzimler ve reaktif katkılar eklenir. Buna ek olarak atıklar, organik maddelerin tam sterilizasyonunu sağlamak üzere 100˚C de ısıtılır. Organik atıklar organik gübreye dönüşürken, bu adımlarla hız elde edilir.

5. Isıtma Sistemi

Isı hızla ve istikrarlı bir şekilde  gazyağı ile çalışan, sızdırmaz ısıtma sistemi tarafından aktarılır. Bu sistemin, güç tasarrufu, kısa sıcaklık aralıkları, hızlı ısıtma, yağ ömrü sürekliliği, ikincil kirlilik yaratmama gibi çok sayıda avantajları vardır ve çevre standartları ile uyumludur.

6. Atıksu İşleme için Sıkıştırılmış Tüketim Sistemi

Fermentasyon ve çürütme işleminden sonra, evsel atıklardan üretilen su, bir tüketim sistemi kullanılarak sıkıştırılır. Bu işlenmiş su çevre standartlarına uyumlu, daha temiz ve içilebilir su haline gelebilir.

7. Dönüştürülen Ürün

Bu sürecin son ürünü, yüksek kaliteli bir toprak düzenleyicisi ya da "Çevresel Gübre" olarak da adlandırılan biyoaktif organik gübre olarak kullanılır. Bu toprak kalitesinin iyileştirilmesi ve bitkiler tarafından besin emilimini arttırmak için uygundur. Toprağa uygulandığında, toprak gübreleme verimliliğini önemli ölçüde geliştirir.

Ürün Uygulama (organik gübre)

Biyoaktif organik katı gübre serisi:

Spesifik özellikleri: Ürün hem toprak ıslah ve hem de organik gübre olarak  olduğu gibi kullanılabilir.

Çevresel olarak güvenli gübre : Ürün, toprak uygulamaları için güvenli, ulusal ve toplumsal çıkarları koruyucudur.

Fonksiyonlar: Ürün, bitkisel üretim ve kök besin kompozisyonu, gövde, yaprak, çiçek ve meyveleri arttıracaktır.

Uygun bitkiler:  Ürün, her tür tarımsal ürün, bahçe ve çim bitkileri için kullanılır.

Uygun topraklar: Ürün özellikle asidik ve salınımlı topraklar olmak üzere her türlü toprakta uygulanabilir.

SUN-3000L ve SUN-5000L sistemlerin fonksiyonları, süreçleri ve işlem tedavi miktar  farkları dışında SUN-1500L ile benzerdir.

(B) Ticari model: SUN-250L, SUN-500L

SUN-500L: Fonksiyon, Süreç ve Operasyon

Tedavi edilebilir organik atık çeşitleri : yemek atıkları, sebze ve meyve atıkları, küspe, çamur vs.

Tedavi Kapasitesi : 500 litre

Tedavi Süresi :  24 hrs.

SUN-500L Sistemin Tedavi Süreci

1. Hammadde Besleme ünitesi

Bir U-tip helezon taşıyıcı cihaz, öğütücü (shattering) cihaza hammadde taşımak için kullanılır.

2. Öğütücü (shattering) sistemi

Kemikler, kabuklular, ağaç dalları, samanlar, çimenler ve diğer sert organik bileşenler yüksek verimli bir öğütücü sistem tarafından doğrudan paramparça edilir. Sert Organik maddeler için bir ön-muamele ya da sıralama  gerekli değildir. Öğütme işlemi esnasında, organik atıkların bulamaç haline gelmesi için su veya nem ilavesi de gerekmez.

3. Taşıma Sistemi

Bu sistem fermentasyonu sağlayacak, çürütme işlemini yapacak olan reaktör sisteme bulamaç halindeki atıkları  ulaştırmaktadır.

4. Reaktör  Sistemi

Bulamaç fermentasyonu ve çürümeyi sağlayacak  sistemin içine taşınır. İşlem süresini kısaltmak için kompostlama-içermeyen mikrobiyolojik ayrıştırıcı enzimler ve reaktif katkılar eklenir. Organik atıklar organik gübreye dönüşürken, bu adımlarla hız elde edilir.

5. Kurutma sistemi

Bu patentli sistemde malzeme, hava ve suyun herhangi bir ikincil kirliliğini yaratmadan kapalı bir tankta geri dönüştürülmüş ısı enerjisi kullanılarak ayrıştırılır ve kurur. Tüm süreç, ürünün kuruması ve dezenfeksiyon sağlamak için 8 saat için 100 ℃ den daha fazla bir sıcaklıkta muhafaza edilmesinden oluşmaktadır.

6. Dönüştürülen Ürün

Bu sürecin son ürünü, yüksek kaliteli bir toprak düzenleyicisi ya da "Çevresel Gübre" olarak da adlandırılan biyoaktif organik gübre olarak kullanılır. Bu toprak kalitesinin iyileştirilmesi ve bitkiler tarafından besin emilimini arttırmak için uygundur. Toprağa uygulandığında, toprak gübreleme verimliliğini önemli ölçüde geliştirir.

Ürün Uygulama (SUN-1500L'nin biyoaktif organik katı gübre serisi ile aynı)

(C) Ekonomik model: SUN-3000L, SUN-5000L

"Ekonomik Model "de tedavi kapasitesine bağlı olarak iki tür vardır : SUN-3000l ve SUN-5000L.

SUN 3000L Fonksiyon ve Tedavi Süreci:

Tedavi edilebilir organik atık çeşitleri : Kırpılmış Ekin, toz gibi tarımsal kuru organik atıklar vs.

Tedavi Kapasitesi : SUN-300L için 3000 litre

Tedavi Süresi :  SUN-3000L için 3 saat.

SUN-3000L Sistemin Tedavi Süreci

1. Hammadde Besleme ünitesi

Bir U-tip helezon taşıyıcı cihaz, öğütücü (shattering) cihaza hammadde taşımak için kullanılır.

2. Öğütücü (shattering) sistemi

Sert organik bileşenler direkt olarak yüksek verimli bir öğütücü sistem tarafından parçalanır.

Kusursuz, hassas ve yüksek performanslı öğütücü sistem ile organik maddeler  5 ~ 10mm toz haline dönüştürülür.

3. Taşıma Sistemi

Üfleme makinesi kullanılarak fermente ve çüreme işlemi yapacak olan sistemin içine  parçalanmış organik tozların taşınması.

4. Reaktör  Sistemi

Kompostlama-içermeyen sistem  tedavi süresini azaltmaya yardımcı olur. Bütün reaksiyon süresi 100 ℃ de yaklaşık 1 saattir. Işleminin yüksek sıcaklığı hastalık mikroplarının çoğunu öldürür. Bu süreç aynı zamanda, güç tasarrufu, yüksek hız, çevre koruma gibi nihai hedeflere ulaştırır.

5. Susuzlaştırma yoluyla kurutma sistemi

Özel sıkıştırma teknolojisi kullanılarak organik ürün susuzlaştırılarak son üründeki su miktarı azaltılır. Nihai ürün tamamen kurumuş olmamakla birlikte  doğrudan kullanılabilir. Ayrıca kuru depolama için daha fazla güneş veya kurutma sistemi ile kurutma işlemi uygulayabilirsiniz.

6. Dönüştürülen Ürün

Toprak düzenleyici, organik gübre, katkı maddeleri.

Ürün Uygulama : Katı biyolojik-aktif organik gübre.organik gübre

SUN-5000L fonksiyonu ve işleme prosesi SUN-3000L ile aynıdır, tek fark tedavi kapasitesidir.