• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Sıvı Tip Arıtma Sistemi

Sıvı tipi arıtma sisteminin çalışması, katı atık bertaraf ve arıtma sisteminden biraz farklıdır. Bu sistem sıvı organik gübre ( organik tarım için uygun olan uç ürünler gibi)  üretmek için . Tam çevre koruma ve çiftçilere faydaları elde ederken, bu sistemin ürünleri kısmen, kimyasal gübre girdileri olacaktır. Sıvı tipi arıtma sisteminde yüksek sıcaklık koşulları dolayısıyla patojenler azalır. Bu sistemin çıktısı sağlık standartlarına uygun ve çevre uygulamaları için güvenlidir. Bununla birlikte, bu tedavi yöntemi ile üretilen sıvı son ürünün emniyetli paketlenmesi gerekmektedir ve bu hantal paketleme, genel üretim ve taşıma maliyetlerini artmasına sebep olmaktadır. Bu tedavi sistemi özel gübre üreterek ürün kalitesini artırmak ve pazar hakimiyeti elde etmek amacıyla büyük ölçekli tarım uygulanan alanlar ve kişisel kullanıcılar (çiftlik sahipleri) için daha uygundur.

Uygulama: Çevre sorunları ve toprak sorunlarını çözmek için Devlet destekli projeler; sivil toplum organik çiftlikleri, gübre işleme ve imalat sanayi. Örneğin: toprak arıtma, büyük çiftlikler, ağaçlandırma, gübre fabrikaları vs.

Sıvı Tip Arıtma Sistemi: Farklı kapasiteye sahip 2 model mevcuttur.

(A) Standart Model (B) Ticari Model

Standart Model KWFF-1500L: fonksiyon, süreç ve operasyon

Tedavi edilebilen rganik atık çeşitleri: hayvan kanı, alkol endüstrisi atıkları, domuz atıkları vb.

Arıtma kapasitesi: 1500 litre

Tedavi süresi: 3 ~ 6 saat.

KWFF-1500L Sisteminin İşleyişi

1. Hammadde Besleme ünitesi

Bir U-tip helezon taşıyıcı cihaz, öğütücü (shattering) cihaza hammadde taşımak için kullanılır.

2. Öğütücü (shattering) sistemi

Kemikler, kabuklular, ağaç dalları, samanlar, çimenler ve diğer sert organik bileşenler yüksek verimli bir öğütücü sistem tarafından doğrudan paramparça edilir. Sert Organik maddeler için bir ön-muamele ya da sıralama  gerekli değildir. Öğütme işlemi esnasında, organik atıkların bulamaç haline gelmesi için su veya nem ilavesi de gerekmez.

3. Taşıma Sistemi

Bu sistem fermentasyonu sağlayacak, öğütme sisteme bulamaç halindeki atıkları  ulaştırmaktadır.

4. Öğütme Sistemi

Bulamaç, yüksek verimli bir öğütme sistemi ile püskürtme uygulamalarında kullanılan bir ince parçacık halinde elde edilerek daha fazla yoğunlaşacaktır.

5. Taşıma Sistemi

Ince öğütülmüş malzeme fermentasyonu gerçekleştirmek üzere sisteme taşınır.

4. Reaktör  Sistemi

Bulamaç fermentasyonu ve çürümeyi sağlayacak  sistemin içine taşınır. İşlem süresini kısaltmak için kompostlama-içermeyen mikrobiyolojik ayrıştırıcı enzimler ve reaktif katkılar eklenir.Sonra, ürün, yüksek basınç altında ısıtma ile dezenfekte edilir.

5. Isıtma Sistemi

Isı hızla ve istikrarlı bir şekilde  gazyağı ile çalışan, sızdırmaz ısıtma sistemi tarafından aktarılır. Bu sistemin, güç tasarrufu, kısa sıcaklık aralıkları, hızlı ısıtma, yağ ömrü sürekliliği, ikincil kirlilik yaratmama gibi çok sayıda avantajları vardır ve çevre standartları ile uyumludur.

7. Dönüştürülen Ürün

Bu sürecin son ürünü, yüksek kaliteli sıvı toprak düzenleyicisi ya da "Çevresel Gübre" olarak da adlandırılan biyoaktif sıvı organik gübre olarak kullanılır. Bu toprak kalitesinin iyileştirilmesi ve bitkiler tarafından besin emilimini arttırmak için uygundur. Toprağa uygulandığında, toprak gübreleme verimliliğini önemli ölçüde geliştirir ve ürün ayrıca bir mikrobiyal taşıyıcı olarak kullanılabilir.

Ürün Uygulama (organik gübre)

Biyoaktif organik gübre serisi (mikrobiyal sıvı gübre)

Etkili ve "eksiksiz çevre korumanın üç adımı" :

Atık taşıma sırasında sıfır kirlilik, bu yenilikçi biyo-teknolojik araca ulaşmanın vizyonu ile, hızla organik atıkları tedavi etmek ve güvenli bir sıvı gübre olacak şekilde dönüştürmek üzere icat edilmiştir.

Üretim sürecinde herhangi bir atıksu oluşumu olmadan kompostlama-içermeyen yöntemi içerir ve kamusal sıkıntıları gidermek için başarıyla çevre koruma kriterlerini karşılar. Nihai ürün de çevre koruma kriterlerini yerine getirmenin yanısıra besin maddelerinin süzülümünü azaltarak çevresel olarak, güvenli ve toprak için uygun bir gübre olarak uygulanabilir. Son olarak, üçüncü adımda sıvı gübre ile toprak verimliliğinde iyileşme tam çevre koruma sağlanır.

Etkililik: Kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve yanı sıra, bitkisel beslenme büyüme iyileştirilmesi.

Uygun bitkiler: Agronomik, bahçıvanlık, örtü bitkiler ve her türlü otlar.

KWFF Sistemi Ticari model:

Arıtma kapasitesi dışında; süreçleri ve operasyonu KWFF standart modeline benzemektedir.