• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

Yem Üretim Arıtma Sistemi

Yem üretim arıtma sistemi, kişinin ihtiyacına göre yüksek değerliçeşitli  yem ürünleri üretir. Organik atıkların farklı çeşitleri vardır ve bazı atıklar fazla besin değeri içerir. Bu tür organik atıklardan  bu sistem kullanılarak elde edilen ürün yem üretimi için ham madde olarak da kullanılabilir. Yem üretim arıtma sistemi, sanayiye yarar vermesinin yanında, aynı zamanda şirketin yeni bir görünüm ve kimlik kazanmasını sağlayacaktır.

Uygulama: Su besleme maliyetini azaltmaya yarayan yem üretimi ve ayrıca atık işleme ücretini azaltmak için fabrika kurmak. Örneğin: İç tavukları çiftliği, balık çiftliği, domuz çiftliği, tütün fabrikası, fabrika, gıda fabrikası, şarap fabrikaları, meyve suyu fabrikaları vb.

Yem Üretim Arıtma Sistemi

İki model: Standart model ve Ticari model.

Yem üretim arıtma sistemi, katkı maddeleri ve pelet formunda bulunan nihai ürün haricinde katı atık bertaraf ve arıtma sistemine benzer.

Ham maddeler: Yüksek besin değeri olan herhangi bir atık olabilir.

Süreci:

Reaktör  Sistemi

Bulamaç,  fermentasyonu ve çürümeyi sağlayacak  sistemin içine taşınır. İşlem süresini kısaltmak için kompostlama-içermeyen mikrobiyolojik ayrıştırıcı enzimler ve reaktif katkılar eklenir. Buna ek olarak atıklar, organik maddelerin tam sterilizasyonunu sağlamak üzere 100˚C de ısıtılır. Organik atıklar hayvan yemine  dönüşürken, bu adımlarla hız elde edilir.

Taşıma sistemi

Fermentasyondan sonra, malzeme pelet üretim birimine taşınır.

Peletleme Sistemi 

Fermentasyondan sonra, ürün besin katkı maddeleri ile karıştırılır ya da doğrudan doğruya bu sistem ile pellet formuna dönüştürülür.

Geri Dönüştürülen Ürün

Nihai ürün, yüksek kaliteli yem olarak veya besin katkı maddeleri olarak kullanılabilir. Bu sistem aynı zamanda çiftlik hayvanları veya münhasıran balık yemi üretmek için kullanılabilir.