• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
  • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

PakKompost Organik Gübre

PakKompost Organik Gübre

Doğada kompostlaşma fiziksel, kimyasal ve biyolojik elemanların bir düzen içerisinde işlevselliğini sürdürmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Doğa içerisinde birincil üretici olarak tanımlanan bitkilerin çok büyük bir kısmı tekrar toprağa dönmektedir. Bitkiler, toprak içerisinde parçalanma, çürüme ve yeniden mineral madde olmaları ile bitkilere besin kaynağı olurlar.

                      

Kompost neden önemlidir? Tarımsal üretimde neden kullanılmalıdır?

Tarımsal üretimin birinci amacı insanların temel gıda ve hammadde gereksinimlerini karşılamaktır. Bu elde sırasında doğada gerçekleşen doğal döngünün aksine ürün sistemin dışında yer alır. Bunda ürünün yiyecek olarak kullanılması, artıklarının hayvan yemi ya da atık merkezlerini doldurmasının payı büyüktür.

Dünya genelinde son yıllarda tarımsal üretimde pek çok önemli hamle yapılmış, hibrit tohum, mekanizasyon, sulama ve petrol gibi araçlar ile birçok alanda monokültür uygulamalar toprakta kullanılmıştır.

Burada dikkat çeken bir başka konu ise organik tarımdır. Organik tarımda ekosistemin sürdürülebilirliği, gıdanın güvenliği, sağlıklı beslenme hakkını ve hayvan haklarını kapsayacak çalışmalar yapılmaktadır. Organik tarımda temel amaç, sistem içerisinde tüketim zincirine katılan ürün nedeniyle yaşanan kaybın çeşitli organik formlar yardımıyla toprağa geri kazandırılması yer almaktadır.

Kompost neden önemlidir? Bitkisel üretimde kompost kullanmanın amaçları

Kompostun başta gelen faydası toprak yapısını ve özelliğini iyileştirmesidir. Faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

- Topraktaki (Zeminin) boşluk hacmini arttırır.
- Zeminin kolay havalanmasını sağlar,
- Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar,
- Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
- Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.
- Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.

  • Toprağın bünyesinde ve yapısında iyileşmeyi sağlamaktadır. Bunu daha açık bir şekilde yazmak gerekirse, toprakta tuzluluk, çoraklık, havalanma, su tutma kapasitesi, gerçirgenlik, su hareketi gibi konularda iyileşmeler görülür. 
  • Kompost kullanımı ile toprakta yararlı organizmaların sayısının artması ve fonksiyonlarına devam etmesi önemlidir.
  • Kompost, toprağın mineral besin maddesi içeriğine katkıda bulunmaktadır.
  • Bitkinin toprakta yer alan mikro ve makro besin elementlerini daya iyi ve uzun sürede kullanması amaçlanır.
  • Toprak kökenli patojenlerin biyolojik olarak kontrolü amaçlanır.
  • Kompost toprağı kirletmez, aksine beslemektedir.
  • Kaliteli bir gübre çeşididir. Ayrıca organik materyallerin su tutma gücü inorganik materyallere göre daha fazladır. Kompostlu topraklarda su daha çok tutulur.