• https://www.facebook.com/copumuzaltindegerinde/
 • https://twitter.com/PAKTOPRAK
Linkler
Facebook

Twitterhttps://twitter.com/PAKTOPRAK

PakTorf

PakTorf


 • %100 Organik İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri çiçekli ve Çiçeksiz Tüm Bitkiler için %100 organik ideal toprak.
 • Torf, nemli ve yağış alan bölgelerde, göl yatakları, bataklık vb. su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikmesiyle oluşur.
 • Torf : %100 doğal bir malzemedir.
 • Torfun, Hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi ve organik madde miktarı çok yüksektir.
 • Kullanıldığı ortamda suyun ve gübrenin bitkiye yavaşça ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlar.
 • Torf kullanıldığı alanlarda bitki kök gelişim hızını arttırır.
 • Gübrenin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler.
 • Toprağın uzun süreli nemli kalmasını ve gevşemesini sağlar.
 •  Toprağın yapısını iyileştirici ve düzenleyici özelliğe sahiptir.
 • Tohumun gözeneğinden emilen humat tohumu uyararak çimlenmeyi hızlandırır.
 • Bitkilerin vitamin içeriğini artırır.
 • Topraktaki Makro ve Mikro elementlerin bitki kök bölgesinden uzaklaşmasını engeller. Yarayışlı hale getirerek doğal şelatlama yapar.
 • Toprağa uygulanan bitki besin maddelerinin (N,P,K-Mg-Ca-Zn-Fe-Cu-Mn-B vs) alınabilir şekle dönüştürerek alımını en yüksek düzeye çıkarır. Çiçeklenmenin daha sağlıklı olmasını sağlar.
 • Toprağın Ph,sını düzenleyerek asidik ve bazik toprakları nötr seviyesine getirir.
 • Toprağa uygulanan azotun yitip gitmesini engelleyerek bitkiye kademeli bir şekilde verir.
 • Suda erimeyen kalsiyumkarbonatı (kireç) parçalayıp suda erir forma yani kalsiyumbikarbonat haline dönüştürür. Açığa çıkan karbondioksiti de fotosentezde kullanır.
 • Toprağı organik ve mineral maddelerce zenginleştirerek kullanıldığı alanlarda bitki kökleri iyi havalandığından bitkinin gelişim hızını artırır.
 • Bitki yetiştirme ortamının bir parçası olup üstün köklendirme özelliğine sahiptir. Toprağın, su tutma kapasitesini, bitkiyi besleme gücünü biyolojik aktiviteyi artırır.
 • Suda Çözünebilir. Gübrenin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler.
 • pH nötr veya alkalen topraklarda toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprağın uzun süreli nemli kalmasını gevşemesini sağlar.
 • Zararlılara ve patojenlere karşı kuvvetlendirir.,
 • Topraktaki toksitleri azaltır. Bitki büyümesi ile beraber topraktaki organik karbon içeriğini artırır.
 • Üretim / İthalatçı Firma | Genel Dağıtım :  Paktoprak / Bersa | Türkiye"